Kontakt

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Iris Susanne HELBECK

PROKURENT:
Andrzej Sadowski, tel. 0048 725 101 500, email: a.sadowski@helbeckgroup.pl

Kontakt:
tel. 68/372 14 22
fax. 68/ 372- 10- 59
email.: biuro@helbeckgroup.pl
Adres: 68-300 Lubsko, ul. Niepodległości 1, skr. Poczt. 27

Dane rejestrowe

Nazwa: HELBECK-GROUP POLSKA SP. Z O.O.
Adres / siedziba : ul. NIEPODLEGŁOŚCI 1, PL 68-300 LUBSKO
Udziałowcy : Forster Industrie und Kesselreinigung GmbH z/s Forst, Niemcy
Reprezentacja: Iris Susanne Helbeck - Prezes Zarządu Andrzej Sadowski - Prokurent
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, wpłacony w całości
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Zielona Góra , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 12.01.2006
Nr rejestrowy: KRS 0000248611
REGON: 080073778
NIP: 973-08-60-978
Przedmiot działalności: m.in. serwis kotłów energetycznych, specjalistyczne czyszczenie przemysłowe, technika alpinistyczna