Opis swiadczenia
Zleceniodawca / miejsce wykonania swiadczenia
Elektrownia "Rybnik" S.A
 • czyszczenie wnętrza reaktorów metodą wybuchowa
Czyszczenie przemyslowe (czyszczenie produkcyjne)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • VattenfallTagebau Jänschwalde
Swiadczenia zwiazane z czyszczeniem podczas biezacego remontu obszarów zasilania i usuwania, swiadczenia zwiazane z odsysaniem i usuwaniem popiolu
 • Vattenfall Tagebau Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
Uslugi zwiazane z wodnymi urzadzeniami wysokocisnieniowymi
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie duzych urzadzen kopalni odkrywkowej
Vattenfall Tagebau Jänschwalde
Swiadczenia zwiazane z czyszczeniem w elektrocieplowni HKW Cottbus
 • ABB Stal AG
 • ABB Kraftwerke AG Mannheim
 • Stadtwerke Cottbus
Prace odsysania i czyszczenia w powiazaniu z naprawami
 • VEAG PowerConsult GmbH
 • Kraftwerk Kosovo A
Czyszczenie wybuchowe
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie urzadzen elektryczno-filtrujacych (czyszczenie na sucho i mokro)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
Czyszczenie urzadzen technicznych transportu bliskiego (czyszczenie na sucho i mokro)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie przewodów z pylu weglowego (czyszczenie na sucho i mokro)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie urzadzen do odsiarczania gazów spalinowych (czyszczenie na sucho i mokro)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie kompensatorów spalin (czyszczenie na sucho i mokro)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
Czyszczenie pomp (zastosowanie srodka do wiazania olejów; czyszczenie na sucho)
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Czyszczenie urzadzen do uzdatniania wody, pojemników na mleko wapienne, wymiennik ów ciepla (chemiczne czyszczenie obiegu)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • ABB Gebäudetechnik
 • CMT Cottbus
 • Linde Gas Produktions GmbH
 • Samsung Corning
 • GMB Senftenberg
Czyszczenie konstrukcji, czyszczenie rusztowan kotla (zastosowanie technik ów wysokogórskich)
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
Inne swiadczenia zwiazane z czyszczeniem produkcyjnym (czyszczenie konstrukcji, czyszczenie urzadzen)
 • VEO GmbH Eisenhüttenstadt
 • Hornitex Werke Beeskow
 • Sprela AG Spremberg
 • EKO Stahl Eisenhüttenstadt
 • FAM Anlagenservice GmbH
 • Alstom Power Service GmbH
 • ABB Gebäudetechnik GmbH
 • MUEG Schwarze Pumpe
 • KSC Anlagenbau GmbH
 • Mükotec GmbH
 • GMB Senftenberg
Czyszczenie obszarów obróbki wzgl. przetwórstwa odpadów (czyszczenie urzadzen, czyszczenie obszarów przyjecia, dróg transportu, zasobników)
CIP (czyszczenie przewodów do mleka wapiennego i wymienników ciepla)
Pomiar grubosci scian rur membranowych
 • Vattenfall Kraftwerk Boxberg
 • Vattenfall Kraftwerk Jänschwalde
 • Vattenfall Kraftwerk Schwarze Pumpe
 • SVZ Schwarze Pumpe
 • EON Bereich BKB Hannover
 • Kronopol Zary
 • Heizkraftwerk Huta Katowice